Цікавий відпочинок:

Походження назви села Вижлів PDF  | Друк |
Населенні пункти Сколівського району - Вижлів

Назва села Вижлів належить до назв населених пунктів від особових власних назв.

Я. Рудницький виводить цю назву від особової назви Вижел, засвідченої в польській антропонімії ще в 1490 р. і яку зіставляє з польською загальною назвою вижер «гончий пес, гончак». Однак село, за свідченням цього автора, зафіксоване в XV с.. в написанні Wyslow, яке слід читати як Вишлов, оскільки у ставропольській графіці літера –s- означала на письмі не тільки звук –с-, але часто і звук –ш-.

Таким чином, назва Вишлов від особової назви Вишел – це первісно присвійна назва на –ов, яка означала спочатку поняття Вишлов, а в живій вимові «Вишлів (двір, маєток тощо)». Згодом у вимові шиплячий глухий приголосний звук –ш- у цій назві перед дзвінким приголосним –л- став вимовлятися дзвінко як –ж-, внаслідок чого виник новий, і досі вживаний варіант цієї назви Вижлів. Не виключена можливість, що до виникнення цього варіанта могло спричинитися і довговічне польське адміністративне вживання назви даного села як Wyzlow під впливом таки наведеного Я. Рудницьким польського слова wyzcl «гончак».

Особова назва Вишел, від якої виникла первісна назва цього села, - це суфіксальне утворення на –ел того типу, що, наприклад, слов’янські прізвища Добел, Драгел, Требелш тощо, яке походить від давньо слов’янського, що дохристиянського імені Виш, яке виникло внаслідок скорочення в побуті давніх, ще праслов’янських складних імен з початковим Виш(е)-, як от Вишебор, Вишевит, Вишемль, Вишемир, Вишеслав.

 
Сколе - Карпати.інфо