Цікавий відпочинок:

Потенційні екологічні проблеми Сколівського району та шляхи їх вирішення PDF  | Друк |
Статті - Про сколівщину


Господарська діяльність людини, пошкодження і вичерпування природних ресурсів, спричинили зміни складених протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Тому така діяльність може набрати незворотних процесів, що призведе до непридатності для існування  навколишнього середовища. В Україні ця проблема є дуже гострою, особливо в індустріальному Донбасі. Також екологічні проблеми відчуваються і на Заході України, де є відсутня індустріалізація.

В цій статті ми розглянемо екологічні проблеми Карпатських гір на прикладі Сколівського району, серед яких найбільш вагомими є скорочення насаджень лісу (76,17%), накопичення побутового сміття біля житлових будинків (64,25%), забруднення водоймищ (44,04%), погана якість питної води ( 22, 28%), витоптування, засмічення парків, скверів (19,69%), забруднення повітря (17,10%). Ці дані були отримані на основі соціологічних опитувань, які були проведені в 2006 році.

Зупинимось більш детально на цих екологічних проблемах Сколівщини, їх причинах та шляхах вирішення.

 


Проблема забрудненості атмосферного повітря викидами від котелень та автотранспорту на автомагістралі Київ-Чоп. Причина існуючого стану – відсутність фільтрів мокрої очистки з метою зменшення викидів забруднюючих речовин. Вирішити цю проблему можна шляхом реконструкції котелень та встановлення загороджуючих заборів на автомагістралях. Крім цього, ці загородження додатково зменшать рівень шумів від автомобілів.

Скид забруднених та недостатньо очищених каналізаційних стоків у річки району.
Вирішення цієї проблеми полягає ремонті, реконструкції існуючих (м.Сколе, смт. Славське) та будівництві нових (с. Верхнє Синьовидне) очисних споруд. Також потрібно каналізувати м. Сколе, смт. Славськ, с. Козьова, с. Верхнє Синьовидне. Необхідно привести у належний стан прибережних водоохоронних смуг.

Недотримання встановлених природоохоронним законодавством правил у прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах. Порушення полягають у скиді гноївки та сміття в річки, що є основним джерелом забруднення від приватного сектора в населених пунктах. Також проводиться розорювання земель внаслідок органічних та мінеральних добрив. Шляхи вирішення – посилення контролю за дотриманням режиму використання території місцевими радами у відповідності до чинного законодавства та навчальні заходи по покращенню екологічної свідомості жителів.

Нафтопровід "Дружба", який проходить територією району, що є потенційно небезпечним об’єктом для водних ресурсів. Тому необхідно забезпечити належну охорону нафтопроводу від пошкоджень, а у разі виникнення аварії, забезпечити можливість її мобільної ліквідації.

Незадовільний технічний стан водозаборів району. Тут потрібно визначити власника окремих з них та провести технічну реконструкцію усіх водозаборів та водопровідних мереж.

Руйнування берегів при повенях. Інтенсивне випадання дощів на протязі короткого періоду викликає різке підняття води в річках, що спричиняє обвал берегів, підмивання мостів, затоплення прибережних захисних смуг і призводить до непередбачуваних аварійних наслідків. Тут необхідно створювати берегоукріплення.

Проблема побутових та промислових відходів. Ця проблема пов’язана з незадовільним станом полігону ТПВ в. с. Дубино, який потребує завершення будівництва, впорядкування і постійного нагляду з боку комунальної служби. Також невдало підібрана земельна ділянка під сміттєзвалище ускладнює роботу комунальних служб. Відсутність огорожі та механізмів для своєчасного ущільнення сміття та перешарування грунтом призводить до забруднення прилеглих територій. Тому на сьогоднішній день земельною комісією Сколівського району відібрана нова ділянка для будівництва ТПВ в с. Дубино та підготовлено проектні рішення.

Крім того, є проблема відсутності полігонів твердих побутових відходів на території сільських населених пунктів, причиною чого є відсутність коштів на розробку документації та будівництво полігонів ТПВ.


Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що екологічні проблеми існують і в на перший погляд «чистих» туристичних районах України. При тому більшість екологічних проблем пов’язані з кризою екологічної свідомості людей. Тому необхідно здійснювати довготривалий, екологічно прийнятний економічний розвиток, а також розвиток таких стосунків у суспільстві, які, задовольняючи потреби нинішнього покоління. Необхідно вивчити сучасний стан екологічної свідомості людей та запропонувати дієві методи для її зміни.

Найбільш дієвими заходами по покращенню екологічної ситуації в Сколівському районі та в Карпатах в цілому є:

  • перегляд принципів природокористування;
  • докорінна перебудова господарської діяльності;
  • озеленення території;
  • поширення електромобілів;
  • утилізація відходів;
  • суворіше законодавство щодо порушників;
  • очищення скидів у воду та в повітря.


Крім того потрібно стимулювати екологічну освіту та виховання населення у питаннях охорони навколишнього середовища, адже це єдиний шлях до підвищення обізнаності у питаннях екології.

 
Сколе - Карпати.інфо